Close

Bez tēmas

Mājaslapas izstrādes cena

Programmēšana un mājas lapu izstrāde nav cieti noteikts pakalpojums kā veikalā nopērkama prece. Mājaslapas izveides cenu veido daudzi svarīgi un mainīgi apstākļi. Ideja un skaidri definēts mērķis Lai veiksmīgāk viens otru saprastu – pasūtītājam ir skaidri jādefinē un jāapraksta savs iecerētais – gan tekstuāli, gan arī ieskicējot vizuāli. Un nav […]

Read More